รวมบทความให้ความรู้เกี่ยวกับ กัญชา

เว็บสำหรับ สายเขียว เท่านั้น !!!

ORGANIC IS THE ONLY THING I WANT

รวมความรู้เกี่ยวกับกัญชา เช่น พันธุ์กัญชา ชนิดของกัญชาต่างๆที่สามารถนำมาสูบได้ บ้องกัญชา ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกัญชา

(เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บเพื่อให้ความรู้โดยเฉพาะ ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อชักนำหรือส่งเสริม)

รอบรู้เรื่องกัญชา

พันธุ์กัญชา ซาติวา (Cannabis sativa) / อินดิกา (Cannabis indica) / รูเดอราลิส (Cannabis ruderalis) 

ประโยชน์ของสาร THC และ CBD ในกัญช รวมถึงกัญชาเพื่อการแพทย์

ผลิตภัณฑ์กัญชา

บ้องแก้ว บ้องไม้ไผ่ บ้องอคิลิค Gravityบ้อง ไปป์แก้ว เครื่องบดสมุนไพร