กระดาษโรลคืออะไร กระดาษโรลหรือกระดาษมวลมีกี่ขนาด

กระดาษโรล

กระดาษโรลคืออะไร และมีลักษณะอย่างไร                กระดาษโรล กระดาษมวน และกระดาษมวนสำเร็จ จักอยู่ในกลุ่มประเภทเดียวกันสำหรับสายนักสูบ ทั้งมือโปร และมือใหม่ ซึ่งในขณะเดียวกัน กระดาษโรลต้องมีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัยต่อร่างกายผู้ใช้  การรันตีด้วยคุณภาพการผลิตกระดาษโรล              ในการผลิตกระดาษโรลไม่ได้ทำออกมาอย่างง่ายๆ เนื่องจากกระดาษโรลที่มีคุณภาพสูงแบบนี้ ต้องใช้กรรมวิธีที่หลากหลายขั้นตอน การผลิตกระดาษ RAW ไม่ได้ทำออกมาง่ายๆ ซึ่งกว่าที่จะได้กระดาษมวน หรือ กระดาษโรลมีคุณภาพสูงแบบนี้ต้องใช้เวลานานหลายปี ด้วยการผ่านการลองผิดลองถูก ประวัติของกระดาษโรล           ในต้นทศวรรษ 1600 พบว่ามีกระดาษมวนยาสูบจัดส่งมาเป็นแผ่นขนาดใหญ่ หรือ “กระดาษมวน” โดยผู้สูบบุหรี่จะต้องตัดส่วนที่ตัดด้วยมือออกจากกระดาษนี้เพื่อที่จะใช้ แต่เมื่อ Jaime Villanueva Etingo คือผู้ที่ประดิษฐ์กระดาษโรลแผ่นแรกถูกผลิตขึ้น ที่เมือง Alcoy ในประเทศ สเปนในปี 1800 นั้นเอง กระดาษโรลสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด ตามคุณสมบัติ การให้กลิ่น และการมีควัน ที่ให้ความรู้สึกในการสูบที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้                โดยขนาดของความยาวกระดาษโรลใน 1 ม้วน ความยาวจะอยู่ประมาณราวๆ 3 เมตร ซึ่งผู้ใช้สามารถนำมาแบ่งตัดเองตามความเหมาะสม […]