มาทำความรู้จักกับ กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ พื้นที่ปลูกและอุตสาหกรรมกัญชงในประเทศไทย

ทำความรู้จัก กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่

            กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ ของประเทศไทย สู่การเชื่อมโยงไปสู่ห่วงโซ่ทางอุตสาหกรรม เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ ซึ่งการที่ประเทศไทยได้ปลดล็อคกัญชงและกัญชา โยรัฐบาลได้ประกาศกฎหมายที่รับรองการใช้กัญชง-กัญชา และสามารถตอบโจทย์การประกอบธุรกิจในเชิงพาณิชย์ เพื่อการต่อยอดให้กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ในตลาดโลก ที่สามารถสร้างมูลค่าทางรายได้ให้กับประเทศไทยได้อย่างมากมายมหาศาล กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ มาทำความรู้จักกัน!!!!               กัญชง หรือ เรียกว่า Hemp เป็นพืชวงค์ตระกูลเช่นเดียวกับกัญชา คือ Cannabis sativa L. ซึ่งความพิเศษของกัญชงที่สามารถสร้างให้กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ จนมีคุณประโยชน์และมีสรรพคุณมากมาย นั้นมากขาก ปริมาณสารที่มีฤทธิ์ทำให้มึนเมาและเกิดการเสพติดได้ THC หรือ Tetrahydrocannabinol มีในปริมาณไม่เกิน 1% ของน้ำหนักแห้ง นับได้ว่ากัญชงมีค่าปริมาณ THC น้อยกว่ากัญชา และในขนาดเดียวกัน ปริมาณสารของกัญชงที่มีฤทธิ์ในทางสรรพคุณทางยา CBD หรือ Canabidiol สูงกว่าในกัญชา               ในการนี้จึงทำให้ในปัจจุบันส่งผลให้กัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ กำลังเป็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับในประเทศไทยนั้นเอง เนื่องจาก การอนุญาต ให้ลงทะเบียนปลูก การผลิต การจำหน่าย การส่งออก การนำเข้า ตลอดจนการมีไว้ในครอบครองในทางครัวเรือนและทางอุสหกรรมกัญชงในประเทศไทยด้วยนั้นเอง พื้นที่ปลูกกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย            สภาพภูมิอากาศในประเทศไทยที่เอื้ออำนวย ที่สามารถเตรียมเปิดรับปลูกกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือ เนื่องจากกัญชงสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 18 […]