กัญชา เป็นสารเสพติดประเภทใด เรื่องกัญชาน่ารู้

กัญชา เป็นสารเสพติดประเภทใด

 กัญชา เป็นสารเสพติดประเภทใด นี่คงเป็นคำถามที่หลายๆคนต่างพากันสงสัย เนื่องจากประเทศไทยมีการนำกัญชามาใช้ในสรรพคุณตำรับยารักษาอาการเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ซึ่งจากประวัติความเป็นมาที่จารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ แม้จะไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่ากัญชา เป็นสารเสพติดประเภทใด แต่ก็มีการนำกัญชามาใช้กันจนมากมาย นอกจากนี้ยังพบว่าในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ประชาชนและผู้ค้าขายก็มีการใช้กัญชาเช่นเดียวกัน เนื่องจากนิยมใช้กัญชาเป็นสมุนไพรสำหรับการรักษา มีฤทธิ์ในทางยาด้วยนั้นเอง มาทำความรู้จักกัญชา เป็นสารเสพติดประเภทใด จากอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดให้โทษ (Single Convention on Narcotic Drugs) ในปีคริสต์ศักราช1961 ได้กำหนดให้กัญชาเป็นสิ่งเสพติด ที่ให้โทษในประเภท 1  และยังให้โทษในประเภท 4 นั้นเป็นเพราะว่ากัญชาเป็นพืชที่มีโอกาสสูงมากที่จะก่อให้เกิดการเสพและใช้ในปริมาณมากๆากๆ จะส่งผลทำให้ติดได้ และในขณะเดียวกันนั้นสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ถูกจัดให้เป็นวัตถุที่สามารถออกฤทธิ์ให้โทษต่อสุขภาพในประเภท 1 นอกจากนี้อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ในปีคริสต์ศักราช 1971 ได้กำหนดเอาไว้อย่างชัดเจนห้ามไม่ให้มีการใช้ แต่ให้มีข้อยกเว้นเฉพาะเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ การใช้เป็นยาสำหรับการรักษาผู้ป่วย และการศึกษาวิจัยในทางวิทยาศาสตร์ ทั้งหมดนี้ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลเท่านั่น และสำหรับสาร Cannabidiol (CBD) ไม่ได้ถูกกำหนดให้ควบคุมภายใต้อนุสัญญาดังกล่าวแต่อย่างใด ประเทศไทยจัดให้กัญชา เป็นสารเสพติดประเภทใด         สำหรับในประเทศไทยแล้ว กัญชาจัดเป็นพืชที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย แต่ต่อมาในปีพ.ศ. 2477 โดยผู้นำรัฐบาลของประเทศไทยได้ดำเนินการออกพระราชบัญญัติกัญชา ในปีพ.ศ. 2477 ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่า […]