การจำหน่ายกัญชาในประเทศไทย สามารถจำหน่ายอย่างไรได้บ้าง

การจำหน่ายกัญชาในประเทศไทย

              ประเทศไทยได้ทำการปลดล็อคการ จำหน่ายกัญชา และกัญชงเสรี ภายใต้การกำหนดของกฎหมาย ซึ่งมีแนวโน้มพัฒนาให้กัญชาและกัญชงกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต สำหรับราคาจำหน่ายกัญชาของประเทศไทยนั้น อยู่ที่ 1 กรัม มีราคาประมาณละ 400 – 700 บาท เลยทีเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของต้นกัญชาและต้นกัญชงนั้นเอง ในประเทศไทย สามารถ จำหน่ายกัญชา กัญชงได้อย่างไรได้บ้าง                สำหรับการจำหน่ายกัญชาและกัญชงนั้น เน้นการปลูกในครัวเรือน เพื่อการรักษา การประกอบอาหารเป็นหลัก หากต้องการทำในเชิงพาณิชย์สามารถทำได้ แต้ต้องดำเนินการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่รัฐบาลได้กำหนดเอาไว้ และจากการเปิดตลาดกัญชาและกัญชงในประเทศไทย ทำให้การจำหน่ายกัญชาค่อนข้างคึกคักมากขึ้นและในอนาคตอาจจะมีแนวโน้มการกำหนดราคากลางขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการจำหน่ายกัญชามากขึ้นนั้นเอง การจำหน่ายกัญชาและกัญชง  มาทำความรู้จักกันถึงสายพันธุ์                  กัญชาและกัญชง มีที่มาจากวงศ์กัญชา หรือพืชตระกูล Cannabaceae เช่นเดียวกัน แต่ลักษณะของดอกมีขนาดเล็กซึ่งเป็นคนละสายพันธุ์กัน การจำหน่ายกัญชาและกัญชง ค้าขายอะไรได้บ้าง               สำหรับการจำหน่ายกัญชาและกัญชงนั้น ที่เห็นกันอย่างแพร่หลายมาก คือ  ธุรกิจด้านอาหาร เช่น ร้านอาหาร นิยมนำกัญชา มาทำเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาและกัญชง ซึ่งสามารถสร้างความแปลกใหม่ที่น่าลิ้มลอง โดยคิดค้นการปรับปรุงสูตรอาหารจากใบและน้ำมันที่สกัดได้จากต้นกัญชาและต้นกัญชงเข้าไปเป็นส่วนผสมหลักในเมนูอาหารที่สำคัญๆ               โดยร้านอาหารต่างๆ จะเลือกจำหน่ายกัญชาในการประกอบอาหารและการแปรรูปนเมนูอาหาร ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมต่อร่างกาย และไม่ทำให้เกิดอันตราย ซึ่งกลายเป็นกระแสไวรัล หรือ […]