สิ่งที่คนทำธุรกิจสายเขียวต้องรู้ หลังปลดล็อคกัญชา 2023

ปลดล็อคกัญชา 2023

           หลังการปลดล็อคกัญชา 2023 ไปแล้วนั้น ทำให้กระแสของการทำธุรกิจสายเขียว กำลังเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถสร้างโอกาสทองสำหรับการทำธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับกัญชา เรียกได้ว่า กัญชากำลังเป็นธุรกิจที่มีความหวังในเส้นทางการแสวงหาโอกาส และยังเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโต ตลอดจนยังกลายเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย สำหรับนักลงทุนอยู่ในขณะนี้อีกด้วย ปลดล็อคกัญชา 2023 เกาะเทรนด์สายเขียว              การปลดล็อคกัญชา 2023 ออกจากการเป็นยาเสพติดประเภทให้โทษนั้น ประเทศไทยได้มีกฎหมายที่ออกมารองรับในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างมากมายอยู่หลายฉบับ ทำให้เพื่อนๆ สามารถแน่ใจได้ว่า กัญชา กัญชาถูกเปิดอย่างถูกกฎหมาย และมีความเสรีมากกว่าแต่เดิม แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในบางประการที่คนทำธุรกิจกัญชาต้องรู้และพึงระวัง เราจะพาเพื่อนๆ มาเกาะเทรนด์สายเขียว หลังการปลดล็อคกัญชา 2023 กันดีกว่า มาดูข้อมูลอัพเดลล่าสุด หลังการปลดล็อคกัญชา 2023             เนื่องจากธุรกิจกัญชาใช้เงินสำหรับการลงทุนไม่น้อยเลยทีเดียว ทำให้เมื่อมีการปลดล็อคกัญชา 2023 ผู้ประกอบการธุรกิจสายเขียวต้องหมั่นอัพเดลข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ผู้ประกอบธุรกิจนี้ต้องคอยเกาะเทรนด์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถจำหน่ายได้อย่างถูกกฎหมาย และอยู่ภายใต้การตวบคุมของภาครัฐด้วยนั้นเอง                 จากการลงนามของรัฐบาล กระทรวงสาธาณสุขได้ประกาศ “เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565” ไว้เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ฉบับใหม่ขึ้นมา และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป นั้นทำให้วงการธุรกิจสายเขียวต้องเริ่มวางแผน รับมือต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการปฏิบัติตามแนวทางของภาครัฐที่ประกาศด้วยนั้นเอง คือ การเปลี่ยนแปลงจากการควบคุมผลผลิตจากทุกส่วนของกัญชา […]