เรซิ่น หรือ ยางกัญชา THC 63.48 % สายแข็งต้องลอง

ยางกัญชา

     เรซิ่น หรือ ยางกัญชา หรือที่ เรียกว่า Hashish คือ ความมหัศจรรย์ ของพืชสายพันธุ์ กัญชา เนื่องจากยางกัญชา มีขั้นตอนและกรรมวิธีเฉพาะทาง ผ่านกระบวนการทางเคมี สกัดจนได้สาร THC  หรือที่เรียกว่า  Tetrahydrocannabinol      (เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล) ซึ่งเป็นหนึ่งในสารประกอบเคมีที่ได้จากใบกัญชา และมีผลทำให้มึนเมา  สำหรับเรซิ่น หรือ ยางกัญชา ที่มีระดับ Tetrahydrocannabinol หรือ THC อยู่ที่ประมาณ 63.48 % มีคำนิยามกันว่า สายแข็งนักสูบต้องลอง!!! (แต้ขะระบุนิสสสสนึง มีค่าสูงเกินกว่าตามที่กฎหมายกำหนดน๊าจ้า) มาทำความรู้จักกับ ยางกัญชา กันเถอะ!           ยางกัญชามีความสำคัญ ที่ได้จากการบีบอัดทางเคมี อาจจะเป็นกระบวนการสกัดเย็น ในลักษณะนี้ ได้จากดอกกัญชาที่เก็บเกี่ยวใหม่ๆ ซึ่งไม่ต้องนำดอกกัญชาไปตากแห้ง แต่ให้นำไปแช่แข็งในอุณหภูมิที่ต่ำหรือติดลบมากๆ เพื่อให้ยางกัญชาแข็งตัว และจับรวมกันเป็นก้อนๆ   ข้อดีของการนำยางกัญชาไปแช่เย็น            ช่วยทำให้รสชาติและกลิ่นมีความชัดเจนมากขึ้น ใช้เครื่อง Flat Iron นำดอกกัญชาไปผ่านกรรมวิธีทางกระบวนการทางเคมี โดยมีแผ่นเหล็กที่มีความร้อน […]