วิธีดูเพศกัญชา ต้นกัญชาตัวเมียตัวผู้ วิธีดูเมล็ดกัญชาตัวเมียตัวผู้ มีวิธีดูอย่างไร

วิธีดูเพศกัญชา ต้นกัญชาตัวเมียตัวผู้

  วิธีดูเพศกัญชา ว่ามีความแตกต่างกันยังไง ระหว่างต้นกัญชาตัวเมียและตัวผู้เคล็ดลับการปลูกต้นกัญชา คือต้องรู้จักเพศแล้วจะต้องสังเกตจากอะไรได้บ้าง ว่ากันว่าวิธีดูเพศกัญชา สามารถช่วยทำให้การปลูกกัญชา การดูแลรักษาและการขยายพันธุ์ต้นกัญชามีประโยชน์และทำได้อย่างง่ายมาก รู้หรือไม่? วิธีดูเพศกัญชาจะแสดงเมื่อใด? วิธีดูเพศกัญชา เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของต้นกัญชา สายพันธุ์ โดยส่วนมากแล้วเพศผู้หรือเพศเมียจะเริ่มปรากฏแสดงเพศตอนประมาณ 4 – 10 สัปดาห์ ซึ่งสำหรับวิธีดูเมล็ดกัญชาตัวเมียตัวผู้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากมาก ส่วนมากเกิดจากความชำนาญที่สั่งสมประสบการณ์เฉพาะตัวเท่านั้น เนื่องจากต้นกัญชามีโอกาสเป็นเพศผู้ เพศเมีย และเพศที่ 3หรือเพศทางเลือกได้เท่าๆ กัน                                                                                                  วิธีดูเพศกัญชาเพศผู้                 ดูบริเวณข้อต่อที่อยู่ระหว่างกิ่งก้านกับลำต้น โดยจะมีลักษณะเป็นไข่กลมๆ ซึ่งมากกว่ามักจะมี 2 ลูกขึ้นไป หรือออกมาเป็นพวง และวิธีดูเพศกัญชาเพศผู้ที่มีลักษณะเด่นจนเป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายๆ คือ จะไม่มีดอก แต่จะมีการผลิตเกสรสร้างไว้สำหรับผสมต้นตัวเมีย ซึ่งต้นกัญชาจมีใบไม่เยอะ สูงไว โตเร็วกว่ากัญชาเพศเมีย และกิ่งไม่แตกแขนงมาก  วิธีดูเพศกัญชาเพศเมีย           ดูบริเวณข้อต่อลำต้น โดยจะมีลักษณะเป็นก้อนเม็ดกลมๆ คล้ายทรงหยดน้ำ เกสรตัวเมียมีขนสีขาว ขึ้นบริเวณซ้ายและขวาของกิ่งก้าน ลำต้น วิธีดูเพศกัญชาเพศเมียแบบง่ายๆเลย คือ ดอกมีสีเหลือง สีขาว และสีครีม ซึ่งกัญชาเพศเมียมีลักษะลำต้นที่แข็งแรงมากกว่ากัญชา้พศผู้ ประโยชน์ของกัญชาเพศผู้             วิธีดูเพศกัญชาประโยชน์ของกัญชาเพศผู้ […]