วิธีทำ บ้องไม้ไผ่ ทำเองได้ที่บ้านง่ายๆอุปกรณ์ไม่เยอะ

วิธีทำบ้องไม้ไผ่ ทำเองได้ที่บ้านง่ายๆอุปกรณ์ไม่เยอะ

  วิธีทำ บ้องไม้ไผ่ แบบง่ายๆ ถ้าเทียบบ้องไม้ไผ่กับบ้องกัญชาชนิดอื่นๆ ในปัจจุบันแล้ว ความพิเศษของบ้องไม้ไผ่ คือสามารถหาได้ง่ายมาก