วิธีแก้เมากัญชา เมากัญชาแล้ว คิดมาก กินของหวาน ขาดความมั่นใจ อยากสร่างเมากัญชา ทำอย่างไรได้บ้างกัญชา 

วิธีแก้เมากัญชา

วิธีแก้เมากัญชา รู้สึกอยากสร่างจากอาการข้างเคียงที่มีผลมาจากการใช้กัญชาที่มักจะพบสภาวะอาการแบบนี้ได้บ่อยๆ โดยเฉพาะในบางคนที่มีความรู้สึกไวต่อสารในกัญชามากๆ ทำให้รู้สึกขาดความไม่มั่นใจ เนื่องจากในกัญชาจะมีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) ซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีฤทธิ์เป็นคล้ายสารเมา มักจะส่งผลในทางข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ แม้ว่าผู้ใช้จะใช้ได้อย่างถูกวิธีแล้วก็ตาม ดังนั้นวิธีแก้เมากัญชาจึงสามารถทำได้เองได้ง่ายๆ และมีขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบไม่ยุ่งยากมากนัก  มาดูอาการเมากัญชาและวิธีแก้เมากัญชากัน  ลักษณะอาการเมากัญชาที่มักพบมากและไม่รุนแรง ซึ่งสามารถใช้ วิธีแก้เมากัญชา ได้ ลักษณะอาการเมากัญชาที่มักรุนแรงและควรไปพบแพทย์ เพื่อทำการรักษาตามอาการ ซึ่งการใช้วิธีแก้เมากัญชาอาจได้ประสิทธิภาพไม่ค่อยดีนัก             ในบางรายหากไม่ทำการพบแพทย์เพื่อทำการรักษาในทันที อาจส่งผลทำให้มีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นต้องรักษาตัวใน ICU หรือมีอาการโรคแทรกซ้อนอย่างสภาวะอาการไตวายและไตเสื่อม ตลอดจนรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียว วิธีแก้เมากัญชา สามารถแก้อาการได้ในเบื้องต้น   แต่ถ้าหากใช้วิธีแก้เมากัญชาแล้วยังมีอาการหนักและยังรู้สึกไม่สร่างเมากัญชาตามข้อมูลในข้างต้นนั้น แนะนำให้รีบไปพบแพทย์ในทันที เพื่อทำการรักษาอาการโดยเร็วไวนั้นเอง ผู้ที่ควรระวังในการใช้กัญชา               เนื่องจากในกรณีทั้งหมดนี้ไม่สามารถใช้วิธีแก้เมากัญชาแต่จะส่งผลถึงขั้นรุนแรงและทำให้เสียชีวิตได้ในที่สุด สิ่งที่ห้ามกระทำในขณะที่กำลังเมากัญชา พฤติกรรมแย่ๆ ของผู้กำลังเมากัญชาที่ห้ามทำเป็นอันขาด นั้นคือ การเมากัญชาโดยยังไม่ได้ใช้วิธีแก้เมากัญชา แล้วไปขับขี่บนท้องถนน ตามสถิติของประเทศสหรัฐอำเมริกา ข้อมูลจาก Mothers Against Drunk Driving (MADD) พบว่าผู้ที่เมากัญชาในขณะที่กำลังขับขี่อยู่นั้น เป็นสาเหตุของผู้เสียชีวิตในมากถึง  28 รายต่อวัน การเสพกัญชาส่งผลให้สมรรถภาพในการขับขี่รถลดลงนั้นเอง แม้ว่าในปัจจุบันภาครัฐบาลจะประกาศให้กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์ สามารถบริโภคตามที่กฎหมายกำหนด และมีสรรพคุณในทางการแพทย์ แต่หลายอย่างก็จริง […]