กัญชาเป็นสารเสพติดประเภทใด องค์ความรู้ของกัญชา

กัญชาเป็นสารเสพติดประเภทใด

          กัญชาเป็นสารเสพติดประเภทใด คงเป็นคำถามที่เพื่อนๆเกิดความสงสัยกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผลมาจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ในเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 พุทธศักราช 2565 ซึ่ง ตามหลักข้อกฎหมายประกาศว่า “ทุกส่วนของกัญชา” ยังไม่จัดว่าเป็นยาเสพติด และในกรณีที่สารสกัดกัญชาที่มีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ไม่เกิน 0.2% ยังไม่ถือเป็นยาเสพติด รู้หรือไม่กัญชาเป็นสารเสพติดประเภทใด                   เราจะพาเพื่อนๆมาไขข้อสงสัยกันว่ากัญชาเป็นสารเสพติดประเภทใด แล้วทำไมกัญชาในทางการแพทย์ จึงได้ถูกให้เป็นทางเลือกสำหรับช่วยผ่อนคลาย สืบเนื่องมากจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข และผลจากร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ตามระมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ได้ประกาศให้”เสรีทางกัญชา” อย่างไม่มีข้อจำกัด กัญชาเป็นสารเสพติดประเภทใดแล้วทำไมจึงใช้ในทางการแพทย์               กัญชาในทางการแพทย์มีสารสำคัญที่ทำให้กัญชามีสรรพคุณกลายเป็นคุณประโยชน์ โดยเฉพาะ Metformin : เมทฟอร์มิน เป็นยาที่ใช้ในการรักษาระดับน้ำตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวานให้มีระดับน้ำตาลมีปริมาณที่คงที่ และยังมีสาร Morphine : มอร์ฟีน ยาบรรเทาอาการแก้ปวด รักษาอาการแก้ไอ นอกจากนี้ยัมีชาวบ้านอีกจำนวนไม่น้อยที่นำกัญชามาใช้เป็นยารักษาโรค ช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยบางอย่างด้วยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านอีกด้วย […]